پژواک اندیشه توان رابین (رابینکو)

پژواک اندیشه و توان رابین ارائه دهنده محصولات و خدمات سروری در ایران

پژواک اندیشه توان رابین (رابینکو)

NCS

NCS سیستم ها

کسب و کار سازمانی، متکی به زیرساخت های فناوری اطلاعات است که در مراکز داده اجرا می شود. این مراکز داده را می توان در محل خود یک شرکت یا در فضایی که از ارائه دهندگان colocation یا مخابراتی اجاره شده است ، قرار داد. چنین امکاناتی می تواند از مقیاس کوچک (8 تا 10 رک) تا مقیاس بسیار بزرگ (هزاران رک) متغیر باشد. تمام قفسه های موجود در این تاسیسات با استفاده از سیستم های کابل کشی ساخت یافته به یکدیگر متصل می شوند.

یک سیستم کابل کشی ساختار یافته فیبر نوری در مرکز داده ، سیستمی است که شامل کابل کشی ، پچ پنل و سخت افزار اتصال است. این یک زیرساخت فیزیکی برای فناوری های مختلف شبکه که ممکن است در مراکز داده اجرا شوند ، فراهم می کند. اگرچه ممکن است فناوری های شبکه در توپولوژی های مختلف – اعم از Mesh ، Tree ، Ring و… ظاهر شوند ، اما یک سیستم کابل کشی ساخت یافته همیشه با استفاده از توپولوژی ستاره ( Star) ساخته می شود.

خدمات NCS

یک سیستم کابل کشی ساخت یافته مناطق مختلف را در مرکز داده متصل می کند. چه در مرکز داده یک شرکت های خصوصی و چه در مرکز داده یک شرکت ارائه دهنده فضای colocation ، یک سیستم کابل کشی ساخت یافته شامل مناطق زیر است: منطقه اصلی توزیع (MDA) ، منطقه توزیع تجهیزات (EDA) و ترانک فیبرنوری که این مناطق را به هم متصل می کند. مراکز داده بزرگتر ممکن است دارای مناطق توزیع اضافی مانند مناطق توزیع منطقه ای ، افقی یا متوسط (ZDA / HDA / IDA) باشند.

هر مرکز داده دارای یک منطقه توزیع اصلی شامل یک چارچوب اصلی توزیع است. مراکز داده کوچکتر دارای MDA هستند که می توانند نقش ZDA ، HDA یا IDA را نیز ایفا کنند. به عنوان مرکز توپولوژی ستاره ، یک MDA ممکن است تجهیزات اصلی شبکه (سوئیچ ها ، روترها ، پارچه های SAN و غیره) ، اتصال به مناطق دیگر و تکرار پورت های واقع در منطقه تجهیزات را در اختیار داشته باشد.

منطقه توزیع تجهیزات (EDA) یک سیستم کابل کشی ساخت یافته شامل پچ پنل هایی است که در قفسه های تجهیزات قرار دارند. این پچ پنل ها نقش خروجی تجهیزات را بازی می کنند که برای اتصال سخت افزار شبکه و سرور به سیستم کابل کشی ساختار یافته استفاده می شود. به طور معمول ، برنامه ریزان مرکز داده روش های اتصال مشابه را از پچ پنل های EDA به ZDA/HDA انتخاب می کنند. این روش اتصال سناریوی پیوند اصلی را تشکیل می دهد. استفاده از سناریوی پیوند اصلی به حداقل رساندن زمان طراحی ، تسریع در برآورد هزینه تجهیزات و ساده سازی نصب آن ها کمک می کند.

اگرچه جمع آوری اتصال از بیشترین تجهیزات ممکن در یک فضای واحد برای ارائه گزینه های اتصال انعطاف پذیر بین تجهیزات مختلف مفید است ، اما این از نظر فنی همیشه امکان پذیر نیست. بنابراین یک سیستم کابل کشی ساخت یافته دارای ساختار سلسله مراتبی است که اتصال از نقاط تجمع به دیگر سطوح بالای سلسله مراتب را فراهم می کند.

مشتریان NCS در رابینکو